Sales Freelancer België

Ontdek onze talenten in Sales

Wat is Sales ?

Sales is een cruciale functie voor elk bedrijf dat wil groeien en slagen. Door sterke relaties met klanten op te bouwen, waarde te leveren en zich aan te passen aan de veranderende marktdynamiek, kunnen verkoopteams inkomsten en winstgevendheid stimuleren en tegelijkertijd een sterk merk en een sterke reputatie opbouwen.

Freelance in Sales

Freelance verkoop verwijst naar de praktijk van het aanbieden van verkoopdiensten aan klanten op freelance- of contractbasis. Freelancers werken doorgaans zelfstandig en bieden diensten aan op het gebied van verkoopgerelateerde activiteiten.

Voordelen voor de organisatie:

Een freelancer bespaart het bedrijf de moeite om een verkoopteam samen te stellen, op te leiden en te onderhouden, en de bijbehorende kosten en verplichtingen. Het belangrijkste is dat bedrijven van alle soorten en maten, afhankelijk van hun budget, meteen een freelance expert kunnen inschakelen.

Vind uw freelancer in de verkoop

Upload job offer

Choose the fee

Fill the available time

Select the right candidates

Engage using our chat

Close the deal

Wat kan een sales freelancer bieden?

Beheer van klantrelaties
Leads genereren
Cold Calling
Verkoopkansen overtuigen
Verkoopmanagement
Verkoopstrategie

Mogelijke freelancers binnen dit domein

A freelance Sales Manager is a professional who oversees the sales activities of an organization or client. They are responsible for developing and implementing sales strategies, managing sales teams, and driving revenue growth.

Some common tasks inlcude:

 • Sales strategy development: They work with clients to develop sales strategies that align with business goals and objectives.
 • Sales team management: They manage sales teams, including hiring, training, and motivating sales representatives to achieve sales targets.
 • Business development: They identify new business opportunities and develop relationships with potential clients to grow the business.
 • Sales forecasting and reporting: They use data analysis to forecast sales revenue and create reports to track sales performance and provide insights for improvement.

A freelance sales consultant is a professional who provides expert advice and guidance to businesses on how to improve their sales processes and strategies. They are responsible for analyzing sales data, identifying areas for improvement, and developing and implementing effective sales strategies.

Some common tasks inlcude:

 • Analyzing sales data to identify trends, patterns, and areas for improvement. They use tools such as CRM software and data visualization tools to analyze and interpret sales data.
 • Developing sales strategies that align with the client's business objectives, target audience, and budget. This may include identifying growth opportunities, developing experiments, and prioritizing tactics.
 • Providing expert advice and guidance to clients on how to improve their sales processes and strategies. They offer recommendations on sales training, process improvement, and technology implementation.
 • Implementing tactics such as social selling, relationship building, and consultative selling to improve the effectiveness of the sales process.

A freelance sales professional is an individual who specializes in selling products or services to customers on behalf of clients. 

Some common tasks inlcude:

 • Identifying sales opportunities for their clients. They use their network and sales skills to generate leads and build relationships with prospects.
 • Conducting sales activities such as making cold calls, sending emails, scheduling meetings, and delivering presentations to convert leads into customers.
 • Providing customer service to ensure customer satisfaction and retention. They handle inquiries, resolve issues, and communicate with customers to maintain a positive relationship.
 • Reporting and analysis on their sales activities and performance to their clients. They use tools such as CRM software to track and manage their sales activities.

A freelance Account Manager is a professional who is responsible for managing client relationships, ensuring client satisfaction, and identifying opportunities for growth. An Account Manager is responsible for managing and maintaining relationships with existing clients. 

Some common tasks inlcude:

 • They are responsible for managing client relationships, ensuring client satisfaction, and identifying opportunities for growth.
 • They identify new business opportunities within existing accounts and generate new leads through networking, referrals, and other channels.
 • Negotiation and contracting: They negotiate contracts with clients and ensure that all terms and conditions are met, including pricing, payment terms, and delivery schedules.
 • Reporting and analysis: They provide regular reports and analysis on account performance and use data to identify areas for improvement and growth opportunities.

A freelance Junior Sales Specialist is a professional who assists sales teams in generating leads and closing deals. They work under the guidance of senior sales professionals and are responsible for performing sales-related tasks such as prospecting, qualifying leads, conducting product demos, and handling customer inquiries.

Some common tasks inlcude:

 • Prospecting: They identify potential customers and generate leads through various channels such as cold calling, email outreach, social media, and networking events.
 • Qualifying leads: They screen potential customers to ensure that they fit the company's target customer profile and have a genuine interest in the product or service.
 • Conducting product demos to potential customers to showcase the product's features and benefits and help them understand how it can meet their needs.
 • Handling customer inquiries and provide accurate information about the product or service.

A freelance inside sales representative is a professional who is responsible for selling products or services to customers over the phone, email, or other digital communication channels. 

Some common tasks inlcude:

 • Identifying potential customers and sales opportunities for their clients. They use their network and sales skills to generate leads and build relationships with prospects.
 • Conducting sales activities such as making cold calls, sending emails, scheduling meetings, and delivering presentations to convert leads into customers.
 • Building and maintaining relationships with customers to ensure customer satisfaction and retention. They handle inquiries, resolve issues, and communicate with customers to maintain a positive relationship.
 • Reporting and analysis on their sales activities and performance to their clients. They use tools such as CRM software to track and manage their sales activities.

A freelance Account Executive is a professional who works with clients to manage and grow their accounts. They are responsible for maintaining positive relationships with clients, understanding their needs and goals, and providing them with solutions to meet their needs.

Some common tasks inlcude:

 • Account management: They work closely with clients to manage their accounts, understand their needs and goals, and ensure that they are satisfied with the services or products provided.
 • Business development: They identify new business opportunities within existing accounts and generate new leads through networking, referrals, and other channels.
 • Negotiation and contracting: They negotiate contracts with clients and ensure that all terms and conditions are met, including pricing, payment terms, and delivery schedules.
 • Building and maintaining strong relationships with clients by regularly communicating with them, responding to their needs and concerns, and providing exceptional customer service.

A freelance Sales Development Representative (SDR) is a professional who works to identify and qualify potential customers for a company's products or services. Their primary goal is to create new sales opportunities for the company.

Some common tasks inlcude:

 • Prospecting: research and identify potential customers through various channels, such as social media, email campaigns, and cold calling.
 • Lead qualification based on criteria such as budget, authority, need, and timeline (BANT).
 • Sales pipeline management by tracking and reporting on qualified leads, meetings, and other key performance indicators (KPIs).
 • Continuous learning: They stay up-to-date with industry trends, competitors, and new technologies to continuously improve their sales approach.

A freelance Sales Executive is a professional who is responsible for generating revenue for their clients by selling their products or services. They are responsible for all aspects of the sales process, from lead generation to closing deals.

Some common tasks inlcude:

 • Lead generation: They research and identify potential customers and sales opportunities for their clients. They use their network and sales skills to generate leads and build relationships with prospects.
 • Conducting sales activities such as making cold calls, sending emails, scheduling meetings, and delivering presentations to convert leads into customers.
 • Negotiating contracts with customers, including pricing, terms, and conditions.
 • Setting and achieving sales targets. They monitor their progress towards their sales targets and adjust their sales activities accordingly.